Rysunki koncepcyjne

Poniżej prezentujemy szkice koncepcyjne przekstałceń trzech obszarów: ul. 6 Sierpnia, ul. Piramowicza oraz skrzyżowania ulic: Zuli Pacanowskiej i Bojowników Getta Warszawskiego. Szkice te stanowią jedynie zarys tego jak można modyfikować charakter ulic przy użyciu prostych narzędzi. Ponieważ ilość możliwych rozwiązań jest nieograniczona, przedstawiamy te rysunki jako inspirację do dalszych dyskusji i rozważań.

Uważamy, że najlepsze rozwiązania są wypadkową wielu punktów widzenia, które wynikają z różnych potrzeb. Jesteśmy przekonani, że w przypadku projektowania stref woonerf najlepsze rezultaty byłyby osiągnięte, gdy w procesie projektowym będą brali zarówno projektanci jak i mieszkańcy. Działania w grupach warsztatowych pozwoliłby zdefiniować potrzeby mieszkańców oraz stworzyć poczucie współodpowiedzialności za kształtowanie swojego najbliższego otoczenia.
ul. 6 Sierpnia
Ulica przed zmianą.
Ulica po zmianie. Mała architektura i sposób jej aranżacji ograniczają możliwość rozwijania nadmiernej prędkości
Widok od al. Kościuszki
Widok w kierunku al. Kościuszki
Widok od ul. Piotrkowskiej
ul. Piramowicza
Ulica przed zmianą.
Ulica po zmianie. Mała architektura i sposób jej aranżacji ograniczają możliwość rozwijania nadmiernej prędkości
Widok od ul. Narutowicza
Widok od ul. Jaracza
Widok od ul. Piotrkowskiej
Widok na plac przed cerkwią
Widok od ulicy Narutowicza
Widok od ulicy Jaracza
Stare miasto - skrzyżowanie ulic: Zuli Pacanowskiej i Bojowników Getta Warszawskiego
Ulica przed zmianą.
Ulica po zmianie. Mała architektura i sposób jej aranżacji ograniczają możliwość rozwijania nadmiernej prędkości
Ulica przed zmianą.
Ulica po zmianie
Widok od strony ul. Podrzecznej
Widok na klomb. W głębi liceum oraz szkoła podstawowa
Widok na klomb. Po lewej stronie liceum oraz szkoła podstawowa
ul. Bojowników Getta Warszawskiego. W głębi liceum oraz szkoła podstawowa
dołącz do dyskusji na Facebook.com
powrót