Dobór ulic

Poniżej znajduje się plan z zaznaczonymi ulicami, które według nas mogłyby zostać przekształcone na strefy woonerf. Przy wyznaczaniu kierowaliśmy się wyszukiwaniem tych ulic, których funkcja w układzie komunikacyjnym miasta jest marginalna. Wskazaliśmy też kilka takich, które po przekształceniu mogłyby realnie nadać priorytet komunikacji miejskiej i uniezależnić ją od spowolniania przez samochody. Pomimo tego, że nasze propozycje dotyczą obszaru śródmiejskiego, strefy woonerf mogą być z dużym powodzeniem wprowadzane na ulicach osiedlowych. Zdajemy sobie sprawę, że do analizy każdej ulicy należy podejść w sposób indywidualny, niemniej poniższy rysunek koncepcyjny traktujemy jako zalążek dyskusji i dalszych rozważań. Liczymy, że zaprezentowany przez nas schemat stanie się inspiracją do dalszych działań i być może przyczyni się do poprawy jakości łódzkich ulic.
ulice sugerowane do dalszych analiz pod kątem stworzenia stref woonerf
główny szkielet komunikacyjny miasta
ul. Piotrkowska wraz z obszarami "Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie"*
linie tramwajowe
linie autobusowe
obszary industrialne i komercyjne wyłączone z opracowania
obszary wyłączone z opracowania
opracowania koncepcyjne dla ulic:
legenda
Stare miasto - skrzyżowanie ulic: Zuli Pacanowskiej i Bojowników Getta Warszawskiego
ul. Piramowicza
ul. 6 Sierpnia
* Obszary naniesione na mapę na podstawie materiałów konsultacyjnych: "Atrakcyjne przestrzenie miejskie - czyli program działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych w Łodzi" sporządzonych przez Biuro Architekta Miasta. 
Sposób doboru ulic:
Kolejne kroki przedstawiają ogólny zarys metody jaką posługiwaliśmy się przy wskazywaniu ulic, które mogłyby zostać przekształcone na strefy woonerf.
krok 1:

Określenie układu ulic w obszarze centralnym. Są to ulice, na których odbywa się ruch pojazdów komunikacji zbiorowej (tramwaje i autobusy) oraz indywidualnej komunikacji samochodowej.
kompletny układ ulic
krok 2:

Określenie układu ulic, na których odbywa się ruch pojazdów komunikacji zbiorowej. Ulice te traktowane są dalej jako główne arterie komunikacyjne w systemie centralnym miasta.
podstawowy układ ulic
sieć komunikacji miejskiej (tramwaje i autobusy)
krok 3:

Uzupełnienie głównego szkieletu komunikacyjnego o ulice, na których da się zaobserwować zwiększony ruch uliczny.
bazowy układ ulic
główna sieć komunikacyjna centrum
ulice uzupełniające główną sieć komunikacyjną
ulica Piotrkowska wraz z przyległymi pasażami
krok 4:

Podsumowanie. Zdefiniowanie podstawowego układu komunikacyjnego centrum. Wyznaczenie ulic o mniejszym znaczeniu.
główna sieć komunikacyjna centrum
ulice o mniejszym znaczeniu w ukł. transportowym
ulica Piotrkowska wraz z przyległymi pasażami
krok 5:

Wyizolowanie z głównego układu komunikacyjnego miasta ulic o mniejszym znaczeniu.
ulice o mniejszym znaczeniu w ukł. transportowym
ulica Piotrkowska
krok 6:

Wstępna analiza wyizolowanych ulic pod kątem zasadności wprowadzania stref woonerf. Wzięcie pod uwagę takich czynnikow jak: występowanie zabudowy mieszkaniowej, szkół i przedszkoli, ośrodków kultury lub miejsc kultu.
ulice włączone do głównej sieci komunikacyjnej
ulica Piotrkowska i przyległe pasaże
ulice wskazane jako możliwe strefy woonerf
krok 7:

Podsumowanie.
ulice uzupełniające główny szkielet komunikacyjny
główny szkielet komunikacyjny miasta
proponowane strefy woonerf
ul. Piotrkowska wraz z obszarami
"Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie"*
dalej: koncepcje przekształceń łódzkich ulic
powrót
odcinki ulic: Zielona i Narutowicza wskazane do ograniczenia do minimum ruchu samochodowego i nadania priorytetu komunikacji miejskiej