Przykłady z europejskich miast


Poniżej prezentujemy rozwiązania, ktore udało nam się podpatrzeć w kilku europejskich miastach. Niekiedy uwagę zwraca zagospodarowanie całej ulicy, a czasami jest to sposób doboru materiałów posadzki, lub wykorzystanie małej architektury.
Berlin

Wjazd do ulicy objętej znakiem D-40. Na pierwszym planie widać wyniesione przejście dla pieszych. Dodatkowe słupki uniemożliwiają parkowanie w niedozwolonych miejscach.
Na pierwszym planie - "szykana", czyli wymuszone przesunięcie osi jezdni uniemożliwiające rozwijanie nadmiernej prędkości. Pozyskana przestrzeń wykorzystana na parking rowerowy i ogródek gastronomiczny.
Bruk świetnie się nadaje do ponownego użycia. Na ulicach gdzie ruch jest niewielki może służyć przez setki lat.
Skrzyżowanie dwóch "uspokojonych" ulic. Bruk został ułożony tak, aby nie utrudniać jazdy rowerzystom.
Wykorzystanie materiałów posadzki do stworzenia kompozycji określającej jej konkretne funkcje.
W miejscu zburzonej kamienicy - niewielkie boisko.
Różne rodzaje zagwarantowania miejsc parkingowych. Ponowne wykorzystanie starego bruku.
Różne sposoby komponowania elementów posadzki.
Wyjazd ze strefy objętej znakiem D-40. Podwyższone przejście dla pieszych ułatwia poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym.
Wjazd do strefy objętej znakiem D-40. Podwyższone przejście dla pieszych ułatwia poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym. Za czerwonym samochodem widoczna szykana.
Przykład współdzielenia ulicy przez pojazdy komunikacji miejskiej i osoby piesze. Z odcinka mogą korzystać pojazdy specjalne oraz taksówki.
Kopenhaga

Próg wyspowy umieszczony przed przejściem dla pieszych. Słupki osłaniają przejazdy rowerowe.
Ulica bez wylotu zniechęca do spontanicznych wjazdów. W roli słupków ławki.
Śluza wpuszczająca tylko pojazdy komunikacji miejskiej oraz pojazdy specjalne. Po dwóch stronach widoczne przejazdy dla rowerzystów.
Jedno z rozwiązań spowalniających ruch samochodów. Próg wyspowy zaprojektowany tak, aby nie utrudniać ruchu rowerzystom.
Jedno z rozwiązań spowalniających ruch samochodów. Próg wyspowy zaprojektowany tak, aby nie utrudniać ruchu rowerzystom.
Drzewa w roli szykan.
Drzewa i elementy malej architektury zachęcają do wyjścia i spędzania czasu na ulicy.
Próg przed wyjazdem zmusza kierowców do zwiększonej uwagi.
Amsterdam

Betonowe pachołki utrudniają parkowanie w miejscach niedozwolonych.
Tarcza skrzyżowania została wyniesiona. Dodatkowo wjazd na samo skrzyżowanie jest zwężony.
Męski szalet uliczny.
dalej: które ulice w Łodzi?
powrót