Spotkania z mieszkańcami i najemcami lokali
Mamy wielką przyjemność podsumować spotkanie, które odbyło się z mieszkańcami
i najemcami lokali przy ul. 6 Sierpnia w dniu 03.06.2013 r.
W przypadku ulicy 6 Sierpnia (która dochodzi bezpośrednio do ulicy Piotrkowskiej) daje się
zauważyć znaczną przewagę lokali usługowych i gastronomicznych nad faktyczną ilością lokali
mieszkalnych. Mimo to, na spotkaniu w którym uczestniczyło ok. 30 osób przewagę stanowili
mieszkańcy. Podobnie jak w przypadku ulicy Piramowicza przedstawiliśmy następujący sposób
podziału ulicy - na część reprezentacyjną (w pobliżu deptaka) oraz część techniczną z miejscami
parkingowymi. Obecnie fragment zbliżony do ul. Piotrkowskiej stał się "zagłębiem"
restauracyjnym, gdzie można znaleźć 6 lokali gastronomicznych. Niestety pomimo znacznej
popularności, najemcy tych lokali nie są w stanie w pełni wykorzystać anachronicznej
infrastruktury, jaką oferuje ulica. W efekcie potencjał, który się wytworzył jest tłumiony przez
stan istniejący (a który według planów ma być utrwalony poprzez stworzenie ulicy przelotowej do
powstającego dworca kolejowego). Jednocześnie druga część ulicy, która w tym momencie ma
formę niewielkiej autostrady jest "martwa" i nie posiada żadnej infrastruktury czyniącej ją
bardziej atrakcyjną. Goście obecni na spotkaniu sami wskazali, że ulica nie może być zarówno
ulicą przelotową jak i stricte deptakiem, ale powinna godzić przede wszystkim potrzeby
mieszkańców, restauratorów i najemców lokali. Koncepcja wprowadzenia strefy woonerf,
gwarantującej kompromis pomiędzy poszczególnymi interesami stron, zyskała przychylność
obecnych na spotkaniu.

Spotkanie to miało na celu poinformowanie mieszkanców i najemców lokali o możliwości
przekształcenia ulicy 6 Sierpnia w strefę woonerf. W ramach przygotowania zostało wydrukowane
ok. 200 ulotek informacyjnych dostarczonych indywidualnie do skrzynek pocztowych, oraz ok. 30
plakatów umieszczonych w widocznych miejscach na całej ulicy (tablice ogłoszeniowe, bramy
poszczególnych kamienic).

Poniżej zaprezentowane są wizualizacje przekształceń ulicy, jakie powstały w ramach warsztatów.
Chcielibyśmy jednocześnie wyrazić nasze podziękowania pani Katarzynie Poniedzielskiej -
Jabłońskiej za umożliwienie nam zorganizowania spotkania i użyczenie lokalu w "Łódzkiej Piwnicy
Artystycznej Przechowalnia".
Wizualizacja projektu
Kościuszki
zachowana ciągłość chodnika
podwyższony wjazd
stojaki rowerowe
zieleniec
parkomat
zieleniec
kosz/ławka
parkomat
kosz
wjazd na skwer
stojaki rowerowe
chowany słupek
rynsztok
część parkingowa
latarnie
magnolie
zegar uliczny
parking rowerowy
pas dla usług
pas dla usług
możliwość przejazdu np. dla usług
pas dla infrastruktury
(latarni, tablic inf. etc.)
wjazd od al. Kościuszki
widok na część parkingową
widok na część parkingową
przejście pomiędzy strefą parkingową a reprezentacyjną
widok na strefę reprezentacyjną
widok na ulicę od strony Piotrkowskiej
Piotrkowska
6 Sierpnia obecnie. Układ komunikacyjny sprzyja rozwijaniu nadmiernej prędkości.
Strefa oznaczona na czerwono jest zdominowana przez ruch samochodowy. Strefa zielona jest strefą pieszą.
Obecny układ nie uwzględnia potrzeb ruchu rowerowego.
Strefa oznaczona na zielono pełni funkcję reprezentacyjną i rekreacyjną. Strefa oznaczona na żółto stanowi część "techniczną" z miejscami parkingowymi. Rezygnacja z chodników pozwala wprowadzić parkowanie prostopadłe.
W takim układzie można pomieścić 17 aut na połowie długości ulicy.
Strefa oznaczona na żółto zezwala na uspokojony ruch samochodów i jednocześnie stanowi strefę pieszą. Strefa oznaczona na zielono jest przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego. Na czerwono oznaczono miejsca parkingowe.
W koncepcji przekształcenia ulicy usunięto możliwość bezpośredniej jazdy na wprost. Przełamanie osi toru jazdy uniemożliwia rozwijanie nadmiernej prędkości.
Schematy aranżacji ul. 6 Sierpnia
dalej: czym jest woonerf?
powrót